Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Extra premie voor meer dan 40.000 Vlaamse zorgverleners

Akkoord door de sociale partners

Zo'n 40.000 zorgverleners in de private sector krijgen een extra zorgpremie van 445 euro. Daarover sloot de Vlaamse Regering een akkoord met de sociale partners voor de zorg- en welzijnssectoren. De premie wordt ten laatste eind januari 2023 uitbetaald.

Wie voltijds werkt als zorgverlener in de private sector (paritair comité 330) krijgt ten laatste eind januari een extra zorgpremie van 445 euro bruto. Het gaat om een eenmalige premie. De sociale partners bereikten in 2021 met de Vlaamse Regering een loonakkoord voor de zorgsector. Daaruit bleven voor het jaar 2022 middelen over en die stromen nu door naar de werknemers. Voor wie niet voltijds werkt, wordt de premie verrekend pro rata de contractuele arbeidsduur. 

Voor wie?

Concreet gaat de premie naar personeelsleden uit de private woonzorgcentra, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden, de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de revalidatiecentra, de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen. Deze premie geldt niet voor de publieke voorzieningen, bijvoorbeeld woonzorgcentra van het OCMW.

Positief onthaald

Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro verwelkomt het akkoord: "We zijn zeer blij met deze premie. Het is een belangrijke blijk van waardering voor onze medewerkers in de woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatieziekenhuizen. Door de aanhoudende personeelsschaarste hebben zij het – ook post-covid - heel moeilijk om het vele werk gedaan te krijgen. De werkdruk in de sector ligt bijzonder hoog. Deze erkenning is meer dan welkom in deze moeilijke tijden.

Bronnen: