Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Praktijkassistent in de huisartsenpraktijk

Advies NETWERK VERPLEEGKUNDE

Geachte minister Vandenbroucke,
Geachte minister Crevits,
Geachte minister Weyts,

We hebben kennis genomen van het rapport “Naar een new deal voor de huisarts(praktijk)” van 17 juni 2022. Met veel interesse hebben we de stappen die in het voordeel van de huisartsen(praktijken) dienen te worden ondernomen geëvalueerd en bleef hierbij uiteraard de wens om een nieuwe verpleegkundige functie de “praktijkassistent” in het leven te roepen niet onopgemerkt.

Onderstaande nota zal verduidelijken waarom de beroepsorganisatie NETWERK VERPLEEGKUNDE (NVKVV) niet tegen dit voorstel gekant kan zijn. Het in het leven roepen van dit nieuwe gezondheidszorgberoep, dat verpleegkundige handelingen zal kunnen stellen, kadert voor onze leden in een breder geheel. Hiervoor vragen we jullie blijvende aandacht, alsook verwachten we van jullie zeer concrete acties om uit de jarenlange impasse te geraken. De stappen die jullie gezamenlijk dienen te doorlopen om de praktijkassistent juridisch te verankeren kunnen naar ons inzien gelijktijdig verlopen met deze van de onmisbare HBO5-verpleegkundige functie die zeer dringend een eigen plaats binnen de verpleegkundige ladder verdient.