Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Advies portfolio kwaliteitswet

Federale Raad Verpleegkunde

De kwaliteitswet van 22 april 2019 bepaalt dat de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg een portfolio moet bijhouden, bij voorkeur in elektronische vorm, met de nodige informatie die zijn of haar vaardigheden en ervaring valideert. Het portfolio moet de beroepsbeoefenaar in staat stellen aan te tonen dat hij bekwaam is diensten van hoge kwaliteit te verlenen.

De administraties van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid zijn bezig met het uitwerken van het project “Portaal”, een transversale toepassing die gezamenlijk wordt ontwikkeld en beheerd door het RIZIV en de FOD Volksgezondheid en dat een "uniek loket" biedt aan alle beroepsbeoefenaars uit de gezondheidszorg. Het zal hen op een gestructureerde manier begeleiden tijdens hun hele professionele loopbaan, van hun diploma tot hun pensioen, en hen toelaten om op een eenvormige manier al hun interacties met de gezondheidsorganisaties te beheren. Via dit gemeenschappelijke portaal kan de beroepsbeoefenaar online aanvragen indienen voor visa, accreditatie, RIZIV-nummer, diverse certificaten,...
 
Om het bijhouden van een portfolio te vergemakkelijken zijn de administraties van zin om binnen het project portaal een elektronisch portfolio aan te bieden voor elke zorgverlener. Dit is zowel voor de zorgverlener als de administraties een vermindering van de administratieve last. Gezien er geen wettelijke verplichting is voor de overheid om dit elektronisch aan te bieden wensen we dit samen met de zorgverleners uit te werken.