Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Openbrief bezorgdheid studenten

Minister Beke, Weyts en Vandenbroucke

Geachte minister Beke,
Geachte minister Weyts, 
Geachte minister Vandenbroucke, 

De studentenraad gezondheidszorg Turnhout en de werkgroep studenten NVKVV maken ons zorgen over de toekomst van bachelor verpleegkundigen. De studenten merken op dat op de werkvloer te weinig functiedifferentiatie is tussen een bachelor verpleegkundige en een HBO5-verpleegkundige. Binnen onze bacheloropleiding wordt sterk ingezet op evidencebased handelen en klinisch redeneren. In de praktijk merken we dat deze capaciteiten niet voldoende worden gestimuleerd. 

Omdat net deze kwaliteiten niet voldoende tot hun recht komen, merken we weinig verschil op tussen beide opleidingsniveaus. Nochtans kunnen deze eigenschappen getriggerd worden tijdens stages, zodat we er als studenten ook meer in groeien. Nu blijven deze kwaliteiten onbenut. Nochtans wijst onderzoek uit dat als er meer zou worden ingespeeld op deze eigenschappen, er net een mogelijkheid is tot meer functiedifferentiatie (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 2008), (NVKVV, 2020). 

Bovenop deze vaststellingen vinden we ook dat de bacheloropleiding aantrekkelijker moet worden gemaakt en pleiten we voor een stagevergoeding in het vierde (extra) jaar. Studenten moeten vaak ook grote verplaatsingen doen om op hun stageplaats te geraken, wat oplopende kosten voor de student met zich meebrengt. Daarom stellen we een kilometervergoeding en een andere onkostenvergoedingen voor als oplossing. 

Dit alles leidt ons tot de conclusie dat het momenteel niet aantrekkelijk is om aan een bacheloropleiding verpleegkunde te starten. Dit maakt het ook moeilijk om deze opleiding te promoten. Aangezien in de praktijk weinig verschil opgemerkt wordt tussen een bachelor - en een HBO5 verpleegkundige, leeft het gevoel dat je ook verpleegkundige kan worden in drie jaar, in plaats van vier. Dit staat haaks op de naad aan voldoende hoog opgeleide verpleegkundigen om kwaliteitsvolle zorg te blijven waarborgen. 

Er is vandaag dan ook geen duidelijk antwoord op de vraag “Waarom zou je de bacheloropleiding volgen?”. Nochtans is dit antwoord cruciaal om de huidige en toekomstige studenten te motiveren om voor een toekomst als verpleegkundige te kiezen.

Hoogachtend, 
Carolien Verheyen, studentenraad unit gezondheidszorg Thomas More Turnhout r0742128@student.thomasmore.be en Joffrey Vermunicht, werkgroep studenten NVKVV Vermunicht_Joffrey@hotmail.com