Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

De Unie van Vlaamse Vroedvrouwen versmelt met het VLOV

Na 21 jaar heeft de Unie Vlaamse Vroedvrouwen het NVKVV verlaten om te versmelten met VLOV, de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen.


 

 

 

 

 

 

 

Het gevoel was er al langer. Enerzijds had je onze Unie Vlaamse Vroedvrouwen: een groep van gedreven mensen met een hart voor het vak, die samen streefden naar een continue verbetering van de zorg. Maar anderzijds was daar ook de VLOV: een vereniging met net zo’n gemotiveerde mensen, die net zo hard werkten als wij, aan de verbetering van hetzelfde vak. Was het dan niet vreemd dat we zoveel energie dubbel investeerden, dat we op zoveel momenten dubbel vertegenwoordigd waren? En dat al die waardevolle kennis en expertise versnipperd zat tussen twee verenigingen met hetzelfde doel?

Logische stap
‘Het idee voor een samenwerking begon jaren geleden te groeien, toen we aansloten bij de Belgian Midwives Association’, zegt Ann Van Holsbeeck, voorzitster van de Unie Vlaamse Vroedvrouwen. ‘We merkten dat onze missie en visie helemaal gelijk liepen met die van de VLOV. En de jaren nadien werd het idee alleen maar sterker. Door beslissingen van de overheid, denk bijvoorbeeld aan de beroepstitels, wordt de kloof tussen vroedvrouwen en verpleegkundigen steeds groter. Bovendien staan we voor een veranderend landschap, waarin de vroedvrouw steeds belangrijker wordt, onder meer door het kortere ziekenhuisverblijf na een bevalling. Het is voor ons dan ook een logische stap om nu de krachten te bundelen.’

Voorzitster van de VLOV Joke Muyldermans sluit zich daar bij aan: ‘Ook bij ons was het idee al een hele tijd aanwezig. De VLOV en de Unie gingen vaak samen naar buiten, voor een vertegenwoordiging bij politieke beslissingen bijvoorbeeld. En dat werkte altijd goed. Het voelde dan ook vreemd om achteraf toch afzonderlijk met die beslissingen aan de slag te gaan. Anderhalf jaar geleden hebben we de knoop doorgehakt. We hebben sindsdien elke maand samengezeten om alles op elkaar af te stemmen, want we wilden deze samenwerking heel grondig voorbereiden. Dat is intussen gebeurd. We zijn er nu helemaal klaar voor om samen voluit te gaan voor een optimale zorg voor moeder en kind en voor het behartigen van de belangen van ons mooie beroep.’

Wat een prestaties!
Ook bij het NVKVV staan we volledig achter de beslissing. We laten de vroedvrouwen evenwel niet gaan zonder een dankwoord. Want wat een prestaties hebben jullie geleverd!

Een overzicht: jullie organiseerden de jaarlijkse studiedag tijdens de Week van Verpleegkundigen en Vroedvrouwen in Oostende, het Najaarssymposium, de Vlaamse Vroedkundige Cyclus voor hoofdvroedvrouwen, de erkende Kaderopleiding voor (toekomstige) hoofdvroedvrouwen en specifieke opleidingsprogramma’s voor vroedvrouwen.

Verder gaven jullie eigen publicaties uit, zoals Vitaal (viermaal per jaar) en Touché (eenmaal per jaar) en boden jullie digitale informatie aan via de website www.vroedvrouwen.be en de nieuwsbrieven NVKVVdirect en Vroedvrouwdirect. En daarnaast zijn of waren jullie vertegenwoordigd in zowat elke organisatie uit het vakgebied: de BMA (Belgian Midwives Association), de BRC (Belgian Resuscitation Council), het Borstvoedingscomité, Fara (Luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes), de Verdwaalde Ooievaar, EMA (European Midwives Association), de Erkenningscommissie van de Federale Raad voor Vroedvrouwen, de Federale Raad voor Vroedvrouwen, het Eerstelijnsplatform, de Hoge Gezondheidsraad, Kind en Gezin, RIZIV: overeenkomstencommissie vroedvrouwen, de Werkgroep Aangeboren Metabole Aandoeningen (Vlaamse Gemeenschap), en Zijn (geweld in de zwangerschap).

Samen met al deze organisaties hebben jullie ongelooflijk veel gerealiseerd. Jullie verstuurden vanuit de BMA adviezen over de herziening van de lijst van geneesmiddelen die vroedvrouwen mogen voorschrijven, over de tewerkstelling van vroedvrouwen op neonatologie-afdelingen, en over de update van het beroepsprofiel. Jullie dachten mee na over de Gezondheidswet 2014, die bepaalt dat vroedvrouwen technische verpleegkundige verstrekkingen mogen aanleren aan personen die deel uitmaken van de omgeving van de patiënt. Jullie werkten mee aan adviezen over de verkorte ligduur, en over de kwaliteitscriteria voor de vroedvrouw in eerste lijn. Jullie stonden mee aan de basis van het KB van 14 januari 2014, waarin wordt bepaald dat vroedvrouwen medicatie mogen voorschrijven, en aan de nieuwe overeenkomst RIZIV in verband met cardiorespiratoire monitoring. Jullie bepaalden mee de criteria voor borstvoedingsraadpleging en de criteria voor bijkomend postnataal toezicht. Jullie werkten mee aan de nieuwe wetgeving over financiële transparantie voor alle zorgverleners, en aan de KCE-studie 2013-2014 ‘Towards an integrated model of postpartum care in Belgium’, die onderzocht of vrouwen na een bevalling sneller de kraamafdeling mogen verlaten. Jullie zaten regelmatig aan tafel met K&G om zo op de hoogte te blijven van elkaars werking, jullie werkten samen het samenwerkingsprotocol uit en tekenden de krijtlijnen uit voor de Huis van het Kind. Enzovoort…

Bedankt
Het is een indrukwekkende lijst, die zonder de betrokkenheid van gedreven vroedvrouwen niet mogelijk was geweest. We denken in de eerste plaats aan voorzitster Ann Van Holsbeeck, want zonder haar inzet, enthousiasme en openheid had de Unie niet gestaan waar ze vandaag staat. Dank je wel, Ann! Ook een welgemeende dank aan Krista Goetvinck, Kathleen Vanholen, Anne-Sophie Saelen, Inge Luts, Annemie Ottevaere, Siska Van Damme, Eefje Van Nuland, Katrien Scheerlinck, Lies Versavel, Gerd Christoffersen en zovele anderen. En natuurlijk ook een dikke merci aan alle mensen die er in het verleden bij waren en die de grondleggers zijn van de Unie Vlaamse Vroedvrouwen. Overigens gaan ‘onze’ vroedvrouwen niet op hun lauweren rusten: heel de raad van bestuur van de Unie neemt een functie op binnen de nieuwe organisatie.

Verdere samenwerking
En het NVKVV? Ook wij gaan door, natuurlijk. Het voelt een beetje zoals een dochter die het huis verlaat om te gaan studeren: we gaan haar missen, maar tegelijk zijn we trots en blij, omdat we weten dat ze het goed zal doen, dat ze zal groeien en ontwikkelen. Het NVKVV en de nieuwe organisatie zullen goed samenwerken en waar nodig elkaar versterken met raad en advies. Beste vroedvrouwen, wij blijven jullie volgen en steunen. Heel veel succes, en altijd welkom!