Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Verpleegkundigen als ondersteuning in de huisartsenpraktijk

18.747 euro premie om verpleegkundige aan te nemen

Om het tekort aan huisartsen op te lossen stelde minister Frank Vandenbroucke zijn New Deal voor. Met een budget van 40 miljoen euro hervormt hij de vergoeding en de taakverdeling binnen een huisartsenpraktijk. Zo kunnen huisartsen een administratief persoon, praktijkassistent of verpleegkundige aanwerven en kan de huisarts zich focussen op de zorg waarvoor hij/zij echt nodig is.

De New Deal werd in het leven geroepen om de druk en stress bij huisartsen te verminderen en de patiëntenstops tegen te gaan. Zo kunnen ze er binnenkort voor kiezen om anders betaald te worden en om hun praktijk beter en efficiënter te organiseren. Met verpleegkundigen en ondersteunend personeel worden belangrijke taken doorgegeven aan anderen binnen de huisartsenpraktijk.

Concreet wordt voorzien dat huisartsenpraktijken met minstens 1.000 patiënten kunnen een premi van 18.747 euro aanvragen om extra administratieve hulp aan te nemen of een verpleegkundige 12 uren per week. Vanaf 3.000 patiënten heeft de praktijk recht op een voltijdse verpleegkundige. Minister Vandenbroucke is zich bewust van het zware tekort aan verpleegkundigen, maar hoopt zo verpleegkundigen die hun diploma of de zorg achter zich gelaten hebben opnieuw aan te spreken en ook jongeren te inspireren.

Het onderscheid tussen een praktijkassistent en de verpleegkundige in de huisartsenpraktijk lees je in Netwerk Verpleegkunde 2023-#6 

Niet minder loon, wel andere manier van financiering

Wie als huisartsenpraktijk meegaat in de New Deal, zal ook op een andere manier betaald worden. Het inkomen blijft gelijk, maar de structuur wijzigt. De arts ontvangt de helft per consultatie en krijgt per vaste patiënt een aanvullend bedrag. Dat wordt berekend op basis van de zorgnoden van die patiënt. Voor oudere patiënten ligt die vergoeding hoger dan voor jonge patiënten. Zo kunnen huisartsen bloedafnames, opvolggespreken met personen met diabetes, … doorgeven aan verpleegkundigen. Voor huisartsen wordt het zo mogelijk om patiënten op te volgen zonder dat hij/zij die allemaal hoeft te zien. Dat maakt onder meer mogelijk om meer patiënten te behandelen, maar ook om chronische patiënten van nabij op te volgen en om meer tijd vrij te maken voor preventieve zorg.

“Door capitatiefinanciering wordt het inkomen stabieler en wordt rekening gehouden met het type patiënten, hun leeftijd, sociale situatie en kwetsbaarheid”, zegt de minister. “Daarnaast worden ze ook vergoed voor de tijd die ze steken in de opvolging van patiënten en dus niet enkel per patiënt die in de praktijk langskomt. Dit geeft hem of haar meer mogelijkheden om taken te delegeren, de praktijk goed te organiseren, de patiënten tussentijds op te volgen, beschikbaar te zijn voor telefonische adviezen en multidisciplinair overleg, ondersteuning te geven aan de medewerkers in de praktijk, samen te werken met andere zorgverleners, tijd te stoppen in complexere problemen van patiënten,… Het zal bijvoorbeeld makkelijker zijn om in de dagagenda de nodige ruimte te laten voor het opvangen van acute problemen van patiënten.” ​

Voor artsen en patiënten

Huisartsen zijn tevreden met dit voorstel. “Dit is een belangrijke eerste stap in een nieuw model van eerstelijnszorg. We kunnen zo beter inzetten op de kwaliteit van de zorg en moeten niet langer focussen op zoveel mogelijk patiënten zien op een dag. De ondersteuning is meer dan welkom”, klinkt het onder meer bij Domus Medica. BVAS is blij dat huisartsen kunnen kiezen om al dan niet in dit systeem in de stappen. “Jonge artsen die nog geen vast patiëntenbestand hebben, krijgen in de New Deal een startpremie”, klinkt het. ASGB/Kartel is voorzichtig en vindt dat nog extra maatregelen en budgetten nodig zijn om de patiëntenstops weg te werken.

Voor patiënten verandert er niets. Wie terecht komt in een praktijk met een verpleegkundige, zal af en toe geholpen worden door deze verpleegkundige, zowel in acute als chronische situaties en op het vlak van preventie.

Over de New Deal

De New Deal werd een jaar geleden opgestart met de bedoeling het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken en administratieve taken te vereenvoudigen. Het kreeg maandagavond groen licht van de nationale commissie Medicomut waarin artsensyndicaten en mutualiteiten zetelen. In november lanceert het RIZIV een oproep voor huisartsenpraktijken die mee in het proeftraject willen instappen. In 2024 gaat het systeem in voege. Iedere arts die minstens 1.000 patiënten heeft kan voor dit systeem kiezen.