Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Nieuw platform omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Omgaanmetvbm.be

Veel organisaties in de brede jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg hebben al een sterke visie en beleid over fixatie en afzondering. Door goede preventie slagen zij erin het aantal afzonderingen en fixaties drastisch te doen dalen. Dat is een positieve evolutie, want wetenschappelijk onderzoek toont aan dat fixatie en afzondering vaak meer kwaad dan goed doen.

Nooit meer afzonderen en fixeren dan maar? Zo simpel is het. Bij ernstig en acuut gevaar is het soms onvermijdelijk. Maar ook dan is een veilige, menswaardige zorg de enige juiste manier. Via omgaanmetVBM.be beschik je als zorgverlener over een nieuw platform dat je leert omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. Je vindt er

  • Aanbevelingen uit de richtlijn van het Steunpunt WVG
  • Materialen
  • Activiteiten
  • Tips

De website is een initiatief van Psyche, Icoba en SAM, in nauwe samenwerking met het Steunpunt WVG en met financiering door de Vlaamse overheid. Ook de Werkgroep Geestelijke Gezondheidszorg van NETWERK VERPLEEGKUNDE werkte mee aan dit platform.

Meer weten? Surf naar omgaanmetvbm.be.