Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

IFIC-classificatie verpleegkundige ziekenhuishygiŽnist

Bespreking kabinet Volksgezondheid

De huidige IFIC-classificatie van verpleegkundige ziekenhuishygiënist komt niet overeen met de realiteit op de werkvloer. De functieomschrijving komt niet overeen met wat in het KB van 2007 staat, ook de verloning is niet conform. Vertegenwoordigers van de Werkgroep Infectiepreventie NETWERK VERPLEEGKUNDE (WIN) gingen hierover in gesprek met werknemersafgevaardigden het kabinet van de Minister van Volksgezondheid.

Als verpleegkundige ziekenhuishygiënist ben je onder meer verantwoordelijk voor:

  • Beheersing van de covidpandemie
  • Het HOST-project, met belangrijke extramurale taken
  • Transmurale zorg
  • De verwachtingen van de overheid (Sciensano, Zorg & Gezondheid, …)
  • Accreditatie


De functieomschrijving komt niet overeen met de huidige IFIC-classificatie 17 en ook de verloning is daar niet op afgestemd, aangezien de verpleegkundige ziekenhuishygiënist behoort tot het middenkader. NETWERK VERPLEEGKUNDE is daarom bezorgd dat de verantwoordelijkheden en de uitvoering van de functie in het gedrang komen. De instroom van nieuwe collega’s ligt sinds de invoering van IFIC namelijk een pak lager. Vacatures worden niet ingevuld, terwijl dat voordien nooit een probleem was. Daarnaast is er ook de bezorgdheid rond de uitstroom van collega’s en dus extra posities die niet ingevuld worden.

Problemen en bezorgheden

Door de tekorten aan personeel kunnen niet alle verwachtingen, zoals P4P en het One Health-actieplan tegen antimicrobiële resistentie, ingevuld worden. Zonder ondersteuning van de verpleegkundige ziekenhuishygiënist kan ook de visienota van minister Vandenbroucke rond de hervorming van de ziekenhuisfinanciering niet uitgevoerd worden. Er is met andere woorden een reëel gevaar voor een devalorisering van het beroep.

Al deze zaken leidden in de eerste IFIC-golf voor algemene ziekenhuizen al massaal tot externe beroepen. Deze zijn door IFIC nu onontvankelijk verklaard. De toen opgestartte onderhoudsprocedure zit muurvast. In de tweede golf zijn de universitaire ziekenhuizen aan de beurt. Dit zal vermoedelijk hetzelfde resultaat geven. Ondanks protest van de beroepsverenigingen aan Vlaamse en Waalse kant. De nieuwe functieomschrijving opgemaakt door de WIN werd gevaloriseerd door BAPCOC en het Federaal Platform Ziekenhuishygiëne, maar is door IFIC niet weerhouden.

Actiepunten

De overheid en het kabinet Volksgezondheid kunnen aan IFIC niets wijzigen. IFIC is een sectoraal loonmodel en de overheid subsidieert. Wel zal het kabinet een officieel schrijven richten naar de vzw IFIC met bovenstaande bezorgdheden. Met name de realisatiemogelijkheden van het One Health-actieplan en de ziekenhuisfinanciering zullen hierin aan bod komen. Daarnaast wordt ook gepolst naar een stand van zaken van de onderhoudsprocedure en de mogelijkheid tot herziening.

Een wijziging van het KB rond de functie van verpleegkundige ziekenhuishygiënist wordt voorlopig niet doorgevoerd. Vanuit de beroepsorganisaties wordt wel opgeroepen naar de werknemersafgevaardigden om de belangen van de verpleegkundigen ziekenhuishygiëne te verdedigen en om de functieomschrijving van de job te bekijken in het eigen ziekenhuis en die om te zetten naar de voorgestelde functieomschrijving door de WIN, met verwijzing naar opdrachten in het KB.