Alle
Terug

Toelichting bij het KCE Rapport over Kwaliteitsindicatoren PMOC


Toelichting bij het rapport over het KCE: "ONTWIKKELING VAN EEN REEKS KWALITEITSINDICATOREN OM DE KWALITEIT TE BEWAKEN VAN DE ZORG DIE WORDT VERLEEND DOOR PEDIATRISCHE MULTIDISCIPLINAIRE OBESITASCENTRA (PMOC)"

Overgewicht en obesitas zijn aandoeningen waarbij het lichaamsvet van een persoon overmatig is toegenomen. Hierdoor stijgt het risico op vroegtijdig overlijden en op verschillende chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, orthopedische problemen en sommige vormen van kanker. Deze aandoeningen hebben vaak een negatief effect op de mentale gezondheid en veroorzaken een enorme stigmatisering en psychologische problemen, vooral bij kinderen en jongeren.

Het percentage jongeren met overgewicht en obesitas in België is geleidelijk gestegen van 13,6% in 1997 naar 19% in 2018. Om deze groeiende trend een halt toe te roepen, wil het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een stapsgewijs zorgmodel met regelmatige opvolging invoeren voor kinderen en jongeren tussen 2 en 17 jaar. De literatuur beveelt een multidisciplinair, resultaatgericht, stapsgewijs zorgmodel met regelmatige follow-up aan. Op die manier moet men komen tot een betere detectie, een tijdige en correcte diagnose, een gepaste multidisciplinaire behandeling en moet men herval voorkomen, zoals bij alle complexe chronische ziekten.

Spreker: 
Mevr. Kelly Sabbe 
Researcher, data-analyst KCE 

Vraagstelling is voorzien. 

Doelgroep: Kinderverpleegkundigen 

DIGITAAL: Dinsdag 12 december 2023 van 19.00 tot 20.00 uur 

Start 19.00 uur. De link wordt 1 dag op voorhand doorgestuurd na inschrijving en eventuele betaling.

Prijs:
  • Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE: Gratis  
  • Niet leden NETWERK VERPLEEGKUNDE: 25 euro

Attestering: 
1 uur