Alle
Terug

Studiedag Thuisverpleegkundigen 26.9.2023 (digitaal platform 10.10 t.e.m. 20.12.2023)


Thuisverpleging... er valt altijd en op vele vlakken iets te beleven...

DIGITAAL
Digitaal Platform (periode van 10/10 t.e.m. 20/12/2023

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. K. Scheepmans, lid werkgroep Thuisverpleegkundigen Netwerk
 Verpleegkunde

Visie en anders durven denken over thuisverpleging
Dhr. Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Evaluatie van de nieuwe nomenclatuur wondzorg
Mevr. Els Bulteel, directeur zorgverleners ZorgConnect, dhr. Stefan Teughels, huisarts, medisch directeur Domus Medica,  mevr. Adna Huskic, thuisverpleegkundige en referent Geestelijke Gezondheidszorg, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, dhr. Pascal Van Waeyenberghe, thuisverpleegkundige, referentieverpleegkundige wondzorg

Update thuisverpleging en vooruitblik (RIZIV en niet-RIZIV gerelateerde zaken)
Dhr. Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator, Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Omdat we allemaal doodgaan
Mevr. Lien De Metsenaere, auteur, ICU & palliatieve zorg verpleegkundige

Inzetbaarheid van zorgkundigen
Mevr. Siel Mechelinck en Mevr. Sofie Hoorne, hoofdverpleegkundigen, 
Mevr. Kimberly Van Bavinckhove, zorgkundige, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Omgaan met agressie en eisen van patiënten
E.H. Bert Vanderhaegen, Hoofdaalmoezenier Rooms-Katholieke Eredienst UZ Gent

Hoe kunnen we als thuisverpleegkundigen de studenten begeesteren voor ons werk?
Mevr. Christiana Gerasimova, mentor, docente Arteveldehogeschool
Mevr. Leen De Mey, WGK Antwerpen

Humor in de zorg
Dhr. Linus Van Laere, zorgethicus

16.50u Afsluiting

Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2024,
           (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Praktische informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

Folder: Praktische informatie.