Alle
Terug

Studiedag Palliatieve Zorg 27.9.2023 (digitaal platform 10.10 t.e.m. 20.12.2023)


Het einde van het leven als deel van het LEVEN


DIGITAAL: digitaal platform 10.10 t.e.m. 20.12.2023


08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. V. Coupez, lectoraat palliatieve zorg Howest, v
Voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NETWERK VERPLEEGKUDNE

Muzikale omlijsting: Sil Persoons

Persoonsgerichte zorg, 15 hefbomen voor zorgverbeteraars
Mevr. An Ravelingien, beleidscoördinator rond ethiek en patiëntenparticipatie AZ 
Delta, co-auteur met getuigenis van Mevr. Céline Baele, onderzoekster morele 
veerkracht UGent en Howest

Amfora
Mevr. Michèle Morel, Amfora medewerker

Dying to live
Mevr. Mirjam Willemsen, huisarts

Levenswensenkaarten
Mevr. Christine De Bosschere, Docent Arteveldehogeschool, Gent

Touché
Mevr. Friedl’ Lesage, producer Touché, VRT Radio 1

Plannen en overwegingen in het laatste levensjaar
Mevr. Gerda Okerman, Consulent vroegtijdige zorgplanning en ethiek Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

Reveil 
Dhr. Pieter Deknudt, zangerfrontman van Zinger, is de bezieler van Reveil.

16.50u Afsluiting


Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2024,
           (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Meer informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

FolderPraktische informatie.