Alle
Terug

Studiedag Medische Beeldvorming 27.9.2023 (digitaal platform 10.10 t.e.m. 20.12.2023)


Medische Beeldvorming, een discipline met veel facetten

Er werd een aanvraag ingediend in het kader van de permanente vorming stalingsbescherming.
Het evaluatiecomité van Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 
heeft besloten dat de studiedag Medische Beeldvorming in aanmerking komt 
voor de permanente vorming stralingsbescherming voor :  3u00 voor Radiologen en Connexisten;
2u00 voor Medische Stralingsfysicus RX en voor gemachtigden RX

DIGITAAL: digitaal platform 10.10 t.e.m. 20.12.2023

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dhr. Benoit Durnez, Coördinerend hoofdverpleegkundige AZ Delta
Roeselare, voorzitter werkgroep Medische Beeldvorming NETWERK VERPLEEGKUNDE
Dagvoorzitter: Bart Smolders, Hoofdverpleegkundige radiologie Jessa ziekenhuis:

Cerebrale klonteranalyse (stroke)
Dr. Olivier François, Interventioneel neuroradioloog AZ Groeninge Kortrijk, 

Instelkunde mammografie, een uniforme kwaliteitsvolle aanpak (REMKO)
Mevr. Evelien Taelemans, OLV Aalst

Photon counting: nieuwe inzichten en praktische aandachtspunten
Dhr. Walter Coudyser, studieverpleegkundige/expert CT en mevr. Mirte Janssens, Technoloog medische beeldvorming, UZ Leuven

Ablaties op CT - Medische ontwikkelingen en verpleegkundige aandachtspunten
Dr. Jan Vanrusselt, interventioneel radioloog Jessa ziekenhuis en dhr. Johan Bogaerts, verpleegkundige interventionele radiologie, Jessa ziekenhuis

Omgaan met slachtoffers van seksueel geweld
Dr. Lieven Wostyn, Directeur CSG AZ Delta, Zorgcentrum na Seksueel Geweld AZ Delta

Radioprotectie - Refresh & recommendations
Mevr. An De Crop, PhD, Erkend deskundige in de medische stralingsfysica dienst radiologie en nucleaire geneeskunde AZ Delta, HoGent

Medische beeldvorming en de kritieke patiënt
Dhr. Art Vereecke, Odisee (o.v.)

Medische beeldvorming in rampomgeving: ervaring B-Fast team nav aardbeving Syrië-Turkije
Joeri Busschaert, verpleegkundige, Jan Yperman, Ieper

16.50u Afsluiting

Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2024,
           (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Meer informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

Folder: Praktische informatie.