Alle
Terug

Studiedag Gehandicaptenzorg 28.9.2023 (digitaal platform 10.10 t.e.m. 20.12.2023)


Mensen met een beperking worden ouder!
Een uitdaging!

DIGITAAL: digitaal platform 10.10 t.e.m. 20.12.2023

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: dagvoorzitter: Mevr. K. Vanthuyne, lid van de werkgroep gehandicaptenzorg Netwerk Verpleegkunde

Begeleiden van senioren met een verstandelijke handicap
Mevr. Boelina Sikma, orthopedagoge in De Lovie vzw, en Mevr. Carine Ostyn, afdelingsverantwoordelijke in De Lovie vzw

Dementie herkennen bij personen met een handicap
Prof. Peter De Deyn MD, PhD, MMPR, Professor University of Antwerp and University of Groningen

Zinvolle zorg
Mevr. An Ravelingien, beleidscoördinator ethiek en patiëntenbeleving, AZ Delta

Stand van zaken bekwame helper
Mevr. Griet Pitteljon, Algemeen directeur De Vijvers

Ouderen met een beperking : wat moeten ze nog?
Zonar, een brug bouwen tussen zorgsectoren.
Mevr. Lieve Aelbrecht, begeleidster Zonar, een samenwerking tussen gehandicaptenzorg en ouderenzorg in Brussel.

Hoe tewerk gaan bij Palliatief versus terminaal – multidisciplinaire samenwerking
Dhr. Rigo Verhaert, verpleegkundige - deskundige palliatieve zorg

Ouder worden, de neuzen in dezelfde richting. Hoe medewerkers te motiveren.
Mevr. Hanne Bourdeau, pedagoog, de Vleugels, Klerken

Het benaderen van personen met beperking en dementie
Mevr. Els Vanoverschelde, ergo, lid van het activiteitenteam, de Vleugels, Klerken

16.50u Afsluiting


Digitale deelname: 
  •  voor het volledige digitale platform (15 studiedagen)(te bekijken van 10.10.2023 t.e.m. 20.12.2023);
  •  attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 15 januari 2024,
           (extra attest kijkminuten op aanvraag).
 
Meer informatie: zie folder.

Toegangsprijzen studiedagen:

Leden NETWERK VERPLEEGKUNDE (waaronder ook erefondsleden):
- digitale deelname: 85 euro

Niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 115 euro

Student-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 75 euro

Student-niet-leden NETWERK VERPLEEGKUNDE:
- digitale deelname: 98 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

FolderPraktische informatie.