Alle
Terug

Opleiding ‘eHealth Horizon’ tot ICT4care medewerker 2023-2024


Voor wie 
 • De opleiding ICT4care 'eHealth Horizon' is gericht op zorgverleners met affiniteit voor informatie- en communicatietechnologie.
 • Zorgverleners met interesse voor het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen in de zorg
Door de technologische veranderingen binnen de gezondheidszorg worden verpleegkundigen en andere zorgverleners in toenemende mate betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. De opleiding wil ervoor zorgen dat je het nodige inzicht verwerft in de mate waarin informatietechnologie de processen binnen het werkveld kan ondersteunen. 

Verloop 
Om adequaat op de huidige trends in te spelen, ontwikkelde het Netwerk Verpleegkunde in samenwerking met de werkgroep ICT4care deze opleiding. Daarin wordt aandacht besteed aan gezondheidszorg, systeemontwikkeling en de mogelijkheden van informatietechnologie ter ondersteuning van het zorgproces. De deeltijdse opleiding omvat een studieprogramma van één jaar. Het studieprogramma bevat 10 cursusdagen en het symposium ict4care. 

Doel van de opleiding 
Na het behalen van het attest beschik je over de nodige kennis en vaardigheden om mee te werken aan de digitalisering van de zorg binnen je organisatie. 
 • Deze opleiding zal je in staat stellen om vaardigheden te ontwikkelen om probleemoplossend te denken om zo binnen de eigen instelling doelgericht aan de slag te gaan
 • Op die manier verwerf je een goede onderhandelingspositie om het externe ICT-aanbod beter af te stemmen op de interne zorgvraag, en kom je tot het best mogelijke resultaat op maat van de eigen organisatie.
 • Zo leer je onder meer vaardigheden om als projectleider, adviseur en cursusleider te fungeren m.b.t. automatiseringsprojecten in gezondheidszorginstellingen. 
 • Je slaat een brug tussen de eindgebruiker en de dienst informatica of de softwareleverancier.

Opdracht van de ICT4care medewerker  
De ICT4care medewerker staat vanuit de kwaliteitsvisie van het zorgdepartement in voor het projectmatig uitwerken, ondersteunen en optimaliseren van de organisatie van het zorgproces door middel van informatie- en communicatietechnologie (ICT), rekening houdend met wettelijk opgelegde normen.  
 
In verband met nieuwe softwarepakketten en hardware:  
 • Adviseert bij de keuze voor nieuw applicaties 
 • Kan de projectleiding hebben bij de invoering van nieuwe softwarepakketten 

In verband met het gebruik van de bestaande applicaties en hardware:  
 • Geeft ondersteuning en advies bij het gebruik van software  
 • Neemt initiatieven tot verbetering van het gebruik van software  
 • Legt de wijze van gebruik van de software vast  
 • Coördineert of geeft opleidingen  
 
Voor de activiteiten van de ICT4care medewerker binnen de domeinen kwaliteit en veiligheid, beleidsvisie, medewerkers in de zorg, middelenbeheer, personeelsbeleid, vorming, communicatie, en wet- en interne regelgeving verwijzen wij graag naar het functieprofiel. 

Programma  
10 Opleidingsdagen met volgende thema’s:
 • Overzicht Softwaremarkt, software in de praktijk
 • Software behoeften analyseren
 • Elektronische informatie uitwisseling
 • Juridische aspecten ICT - lastenboeken
 • Patiëntendossier wetgeving
 • Patiëntendossier en kwaliteit
 • Project management
 • Communicatiemanagement
 • Systeemontwikkeling, Informatiesystemen en standaarden
 • Informatiebeleid, organisatie en strategie
 • IT technische evoluties - beveiliging
 • digitalisering van gezondheidszorg en implementatie van een EPD
 • Plaats bezoek

Duur 
Deze opleiding telt in totaal 10 lesdagen en deelname aan het symposium van ict4care. 
De cursusdata worden later bekend gemaakt.

Praktische informatie 
De kostprijs:  
 • Leden Netwerk Verpleegkunde: € 2150 (sinds 1.1. 2023 en lid in 2024);  
 • Niet-leden Netwerk Verpleegkunde: € 2760;
          Deze prijs per academiejaar is inclusief lesdagen én didactisch materiaal, studiebezoeken, teksten, koffie
          (inclusief lunch).
          We vragen voor deze opleiding het Vlaams opleidingsverlof aan.
          Het Netwerk Verpleegkunde is erkend dienstverlener voor de KMO portefeuille (Erkenningsnummer
          DV.O101272)  

Inschrijven 
Inschrijven voor deze opleiding kan online via www.netwerkverpleegkunde.be; vorming, navorming, ICT4care medewerker.
Mailen voor meer informatie kan ook via ict-en-gezondheidszorg@outlook.com -  Tel 02/737 97 81
Raadpleeg ook onze algemene inschrijvingsvoorwaarden. 

Locatie 
De opleiding gaat door in de lokalen van NETWERK VERPLEEGKUNDE, Vergote Square  43 - 1030 Brussel (www.netwerkverpleegkunde.be)  of op een externe locatie in een zorgorganisatie.